حضرت ِ امیر - علیه السلام -

 

 " سرت کلاه رفته و حقیقت بر تو اشتباه شده . حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد نمی شود شناخت . این صحیح نیست که تو اول شخصیت هایی را مقیاس قرار دهی و بعد حق و باطل را با این مقیاس ها بسنجی : فلان چیز حق است چون فلان و فلان با آن موافق ند و فلان چیز باطل است چون فلان و فلان با آن مخالف . نه ، اشخاص نباید مقیاس حق و باطل قرار گیرند . این حق و باطل است که باید مقیاس اشخاص و شخصیت آن ها باشد . "

 

+جاذبه و دافعه علی (ع) \  شهید مطهری 

++ خدا کند در اشخاص غرق نشویم ...


منبع این نوشته : منبع
فلان ,باطل ,مقیاس ,اشخاص ,شخصیت